Esszé

Tulajdonképpen az irodalom és a tudomány határán helyezkedik el. Cselekmény nélküli, monologikus próza. Napi eseményekhez, fontos irodalmi mozzanatokhoz, korkérdésekhez füződő könnyű és fesztelen tárgyalása egy-egy eszmének vagy kérdésnek.

Az esszé műfaja félig-meddig irodalmi, hiszen megírásához már nem elég pusztán mások idézése, tudományos tények felsorolása, hanem komoly eszmefuttatás, és annak magas színvonalú, gazdag kifejtése.

Határai tulajdonképpen ott húzódnak, ameddig a gondolkodás elérhet.

Példaesszéink közül az első egy aktuális eseménnyel foglalkozik, a második a focival, a harmadik pedig irodalmi töprengés.

Példák:
http://www.korunk.org/oldal.php?ev=2004&honap=1&cikk=526
http://www.inaplo.hu/nv/200108/07.html
http://www.inaplo.hu/nv/200103/23.html