Jegyzet

Hasonló a glosszához, bár az ironikus és a gúnyos elemeket részben mellőzi. A jegyzet a tények margójára írt megfigyelés, gyakran egy adott hírre támaszkodik.

Nyelvezete kötetlen, bár terjedelme kötött, akárcsak a glosszáé. Komolyabb, mint a glossza, bár nem mellőzi a szellemességet. Szintén szubjektív műfaj, a szerző véleményét, látásmódját, észrevételeit tükrözi.