Értekező próza

TANULMÁNY/ÉRTEKEZÉS

A tudományos élet legnépszerűbb műfaja. Olyan szakmunka, amely részproblémákat, összefüggéseket tárgyal, mindezt más munkákra alapozva, tudományos vagy irodalmi témakörben.

Témájának határai úgyszólván nincsenek, bár az új téma, vagy egy kevésbé aktuális téma új megvilágításba helyezése mindenképp előnyben részesül.

A tanulmányhoz legtöbbször kívánatos jegyzetanyagot és hivatkozási listát csatolni (bibliográfiát a felhasznált irodalomról: mely könyveket használtátok a kutatásban), hogy igazoljátok forrásaitokat.

Az alábbiakban két tanulmányt mellékeltünk példának, az elsőt társadalomtudományos, a másodikat irodalmi témakörben.

Példák:
Pál Eszter: A "Z" generációról - Áttekintő tanulmány. Pécsi Tudományegyetem, 2013.
Kárpáti Tünde: Molnár Ferenc drámáinak magyarországi fogadtatástörténetéből (1902-2002). In: Új Forrás 2004/4.

 

ESSZÉ

Tulajdonképpen az irodalom és a tudomány határán helyezkedik el. Cselekmény nélküli, monologikus próza. Napi eseményekhez, fontos irodalmi mozzanatokhoz, korkérdésekhez füződő könnyű és fesztelen tárgyalása egy-egy eszmének vagy kérdésnek.

Az esszé műfaja félig-meddig irodalmi, hiszen megírásához már nem elég pusztán mások idézése, tudományos tények felsorolása, hanem komoly eszmefuttatás, és annak magas színvonalú, gazdag kifejtése.

Határai tulajdonképpen ott húzódnak, ameddig a gondolkodás elérhet.

Példaesszéink közül az első tusrajzokkal foglalkozik, a második a focival, a harmadik pedig irodalmi töprengés.

Példák:
Géczi János: Penovác Endre pulirajzairól. In: Esszék. Orpheusz könyvek, 1995.
Jorge Valdano: Kezdetben van a labda. In: Nagyvilág. 2001/8.
Krzysztof Varga: A szellem tébolyult világossága. In: Nagyvilág. 2001/3.

 

KRITIKA

A kritika bírálat vagy vélemény egy irodalmi, színházi, zenei vagy filmes műről, annak alkotójáról, irányzatokról. Tárgyának a kor szellemi életén, irodalmán belüli helyét, jelentőségét, értékét határozza meg. Elsősorban értékelő jellegű.

A kritika elemzi az adott művet, elemeire bontja, hatását és a hatás okait és mechanizmusát vizsgálja.

A KMV kritikapályázata főképp kortárs, vagy aktuális művek elemzését kívánja meg. A film esetében még vetített, színházi előadás esetében a színpadon még aktuális művek részesülnek előnyben. Az irodalomkritika valamennyivel rugalmasabb, de természetesen Petőfi Nemzeti dalát ugyanúgy nem sok értelme lenne kritizálni, mint az immár negyvenhét éves Pszichót.

Példáink között egy színházi, egy film és egy irodalomkritika szerepel.

Példák:
Balogh Tibor: Danilo Kiš passiókomédiája az Újvidéki Színházban. Magyar Teátrum Online. 2017. 10. 22.
Varró Attila: Anyasági vizsgálat. In: Filmvilág 2017/10. 52-53. old.
Varga Melinda: Kavicsot dörzsöl a tenger ágyéka. Irodalmi Jelen. 2017. 4. 29.