Értekező próza

Esszé

Az esszé a tudományos értekezések és a szépirodalmi művek határán lévő szöveg. Olyan filozófiai, művészeti vagy társadalmi témát feldolgozó műfaj, amely szépírói eszközökkel él, és szerzője személyes véleményét tudományos igényességgel fogalmazza meg. Írója nem törekszik a kérdés újszerű megoldására, hanem a tárgyra vonatkozó ismereteit érdekes formában, szubjektív megközelítésben adja közre.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 5 oldalas esszével indulhat.

Példák:

Simon Márton: Még egyszer a magyar slamről, https://konyvesmagazin.hu/panodyssey_cikkek/simon_marton_meg_egyszer_a_magyar_slamrol.html

Nyáry Luca: Szépnek lenni jó érzés, de az önazonosság jobban csúszik, https://wmn.hu/wmn-szpsg/61634-szepnek-lenni-jo-erzes-de-az-onazonossag-jobban-csuszik--nyiltan-a-szepeszeti-beavatkozasok-ellentmondasairol

Csányi Vilmos: Jósok, próféták, https://tiszatajonline.hu/2022-ben-irtuk/josok-profetak-2/

 

Tanulmány

A tanulmány tudományos munka, olyan, részproblémákat elemző szakmunka, amely egy-egy tudományág valamely szűk területének összefüggéseit igyekszik feltárni. Teszi mindezt megbízható források felhasználásával (melyeket a plagizálást elkerülve, az APA-rendszer szabályainak megfelelően hivatkozik), egyéni kutatásokat alapul véve, jegyzetanyaggal ellátva.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 15 oldalas tanulmánnyal indulhat.

Példa:

Pál Eszter–Törőcsik Mária: Irodalmi áttekintés a Z generációról, https://ktk.pte.hu/sites/ktk.pte.hu/files/images/szervezet/intezetek/mti/pal_torocsik_irodalmi_attekintes_a_z_generaciorol_2013.pdf

 

Kritika

A kritika értékítélet megfogalmazása egy adott szellemi termékről (könyvről, filmről, színházi előadásról, hanglemezről), beágyazva azt nemcsak a szerző életművébe, hanem a kortárs kulturális szcénába is, képet adva ezzel a művészeti élet aktuális állapotáról. Ezért fontos, hogy kritika nem készülhet 2 évnél régebbi produktumról (film esetében még vetített, színházi esetében még játszott művek részesülnek előnyben), hiszen mindig naprakésznek kell lennie.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 4 oldalas kritikával indulhat.

Példák:

Radnóti Sándor: Visszafelé olvasva, https://www.jelenkor.net/userfiles/archivum/JELENKOR_21-01.pdf

Csáki Judit: A századik, https://revizoronline.com/a-szazadik-beres-marta-urban-andras-one-girl-show-maszk-egyesulet-kosztolanyi-dezso-szinhaz/

Gyöngyösi Lilla: Feltámadni csak így érdemes, https://www.kulter.hu/2024/01/szegeny-parak-kritika/