Műfajleírások

Kérjük, a pályaműveket 12-es méretű Times New Roman betűtípussal, másfeles sorközt alkalmazva küldjék be.

A pályaművek beküldésekor a szöveg(ek) után tüntessék fel a szerző és iskolája nevét, osztályát és felkészítő tanárának nevét.

Vers Vers
„A vers olyan, mint egy roló, mint egy ablakredőny, amelynek lécei a verssorok, átsüt közöttük a fény, s a roló mögött ott áll a költő és szárítkozik.” (Szőcs Géza) Versnek nevezzük azokat a líra műnemébe sorolható szövegeket, amelyek lényege a sűrítés.
Tovább
Értekező próza Értekező próza
Valamilyen tétel megcáfolását vagy bizonyítását tűzi ki célul, prózai stíluselemeket használva. Alműfajai: tanulmány, értekezés, esszé és kritika.
Tovább
Novella Novella
Olyan, viszonylag rövid terjedelmű kisepikai alkotás, amely valamilyen sorsdöntő esemény köré szerveződik. Tömören előadott történet, nem törekszik a hősök és a cselekmény teljeskörű ábrázolására – ellentétben a regénnyel.
Tovább
Publicisztikai műfajok Publicisztikai műfajok
A publicisztika lehet történelmi, esztétikai, politikai, társadalmi témák értékelő elemzése, vagy akár elvont kérdések kifejtése. A jó publicisztikai írás szakmailag felkészült, lényeglátó, önálló véleményalkotásra képes, gazdag asszociációs képességekkel rendelkező, jó ízlésű, stabil értékrendű, elemző és kritikus hajlamú szerzők tollából származik.
Tovább
Humoreszk Humoreszk
A humoreszk rövid terjedelmű, humoros szöveg. Rövidsége miatt karcolatszerű: a kifigurázott személyt vagy helyzetet néhány fő vonásának eltorzításával, nevetségessé tételével skicceli fel.
Tovább
Slam Poetry Slam Poetry
A Slam Poetry a múlt század nyolcvanas éveinek közepén jelent meg mint önálló előadói műfaj, a Spoken Word versengő formájaként. Ez egy modern költészeti stílus, amely csakis szóban és leginkább élőben hatásos.
Tovább