NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témák:

1. Fenntartható és környezetkímélő gyakorlatok a hagyományban

Elődeink életmódjában a maitól sokkal nagyobb szerepet kapott az önellátás, a helyben fellelhető nyersanyagok fenntartható kiaknázása, és a helyi termékek használata. Számukra még az életmód minden területén (gazdálkodás, táplálkozás, háztartás, testkultúra, stb.) természetesek voltak azok a szokások, módszerek, gyakorlatok, melyek nekünk visszatanulandó, jó példák lehetnek egy fenntarthatóbb életvitel kialakításában.

2. Juhászélet

Lehetséges kutatási témák, szempontok: a juhtartás jellemzői Vajdaságban, jellemző juh- és birkafajták, a juh haszonvételei (gyapjú, tej, hús hasznosítása, feldolgozása), a juhtartás egykor és ma, fajtaváltás, a juhászok életmódja, a juhászcsaládok női tagjainak szerepe, a juhászok által megőrzött folklórhagyaték (juhásznóták, balladák, stb.), egy juhász élettörténete.

Ajánlott irodalom:

  • Juh - a Magyar néprajzi lexikon szócikke: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/2-1712.html
  • Juhász - a Magyar néprajzi lexikon szócikke: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/2-1715.html
  • Magatarti juhász - a Magyar néprajzi lexikon szócikke: http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1438.htmlPénovátz Antal: Állattartás, disznóvágás. In.: Uő.: Vajdasági magyar néprajzi kalauz. Újvidék, Forum, 1979. 65-70. old.
  • Gallusz László: Hej, élet, juhászélet. A törökbecsei Ötfertályostól a kanizsai Járásokig. Tisza menti juhászok, juhászportrék. Zenta, VMMI. 2021.
  • Kovács Endre: Doroszló népi juhászata. Újvidék, JMMT, 1995.
  • Klamár Zoltán: Tanyák, parasztgazdaságok Magyarkanizsa vidékén (1900-2000). Szabadka, Kiss Lajos Néprajzi Társaság, 2006.
  • Burány Béla: A juhászkirály. In.: Uő.: Így éltünk a Délvidéken I. Budapest, Nap Kiadó, 1999. 132-161. old.

3. Vidékem (néprajzi) értékei, kulturális öröksége

Egy értéknek a tanulmány- vagy esszészerű bemutatása, amely még nem szerepel a Vajdasági Magyar Értéktárban, tájékozódni az ertektar.rs oldalon lehet.


4. Szabad téma

 

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

 

Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez a Dokumentumok menüpont alatt található.

 

A műveket a következő e-mail címre várjuk: kmv.hivatalos@gmail.com (az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: KMV Néprajzi Pályázat). 

A munkák beküldési határideje 2022. március 20.