Novella

Olyan, viszonylag rövid terjedelmű kisepikai alkotás, amely valamilyen sorsdöntő esemény köré szerveződik. Tömören előadott történet, nem törekszik a hősök és a cselekmény teljeskörű ábrázolására – ellentétben a regénnyel. Mivel az idő és a tér szűkre szabott benne, szerkezete általában behatárolt, egyenes vonalú, sokszor egy vezérmotívum fogja össze. Fontos eleme a fordulat, a cselekmény menetében bekövetkező hirtelen változás, ami a novella látszólagos logikáját megtöri, tempóját felgyorsítja, és a végkifejlet közeledtét jelzi. A novella klasszikus zárlatához hozzátartozik a csattanó, vagyis a meglepő lezárás, amely azonban nem kötelező eleme a műfajnak.

 

Példa:

Molnár T. Eszter: Present, perfect. https://felonline.hu/2016/03/16/present-perfect/