Publicisztikai műfajok

Riport

A riport egy érdekes eseményről szóló szöveg: de nem csupán helyszíni tudósítás, hanem az illetékesek vagy érintettek megszólaltatásával készülő, a szerző élményanyagát személyes hangon visszaadó írásmű. Érzékletes képekben láttatja a helyszínt, a történést és a résztvevőket, több oldalról mutatja be az aktuális eseményt, és megjelenik benne írója véleménye is.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 8 oldalas riporttal indulhat.

Példa:

Gyurkovics Virág: Órákig tart átjutni a szerb–magyar határon, rendszerszintű lehet a probléma, https://atlatszo.rs/2023/09/19/orakig-tart-atjutni-a-szerb-magyar-hataron/

 

Interjú

Az interjú két vagy több ember beszélgetése egy olyan témáról, amely a közösség érdeklődésére tarthat számot, illetve aktuális. Az információszerző interjú esetében az interjú készítője egy-egy terület szaktekintélyét szólaltatja meg, és a tőle szerzett közérdekű információkat teszi közzé. A magazin típusú interjúknál az alany személyén van a hangsúly: ez nem más, mint portrérajzolás párbeszédben. Ennek továbbfejlesztett verziója az életútinterjú, ami a maga teljességében, alakulástörténetével együtt mutatja be a kérdezett személyiségét. Akármilyen típusú interjút is készítesz, a lényeg, hogy készülj fel az adott alanyból és témakörből, a kérdéseid pedig legyenek pontosak és könnyen értelmezhetőek, és úgy következzenek egymás után, hogy jól követhető szerkezeti ívet adjanak a beszélgetésnek.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 8 oldalas interjúval indulhat.

Példák:

Bíró Tímea: „…bízom benne, hogy a földlemezek egyszer ismét összeállnak”, https://hetnap.rs/cikk/bizom-benne-hogy-a-foldlemezek-egyszer-ismet-osszeallnak-27423.html

Szerda Zsófia: Egy angol szemével a Balkán, https://hetnap.rs/cikk/Egy-angol-szemevel-a-Balkan-27422.html

 

Glossza

A glossza olyan rövid, valamilyen aktuális eseményhez kapcsolódó, értelmező jellegű írás, mely rendszerint szatirikus vagy ironikus hangvételű, és csattanóval végződik.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 2 oldalas glosszával indulhat.

Példa:

Tóta W. Árpád: Hajrá, Magyarország, hajrá, Chuck Norris!, https://index.hu/velemeny/glossza/chuck/

 

Jegyzet

A jegyzet a tények margójára írt megfigyelés, gyakran egy aktuális hírből indul ki. Hasonló a glosszához, bár a szatirikus és ironikus hangvételt általában mellőzi. Szubjektív műfaj, a szerző véleményét, látásmódját, észrevételeit tükrözi.

A Középiskolások Művészeti Vetélkedőjén egy szerző egy darab, legfeljebb 2 oldalas jegyzettel indulhat.

Példa:

Jenei Klementina: Kis-Vajdaság odakint, https://www.magyarszo.rs/velemeny/jegyzet/a.107632/Kis-Vajdasag-odakinn