IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

 

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

1. vers

2. novella

3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

5. humoreszk

 

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak.

 

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

1. anyanyelvi versmondás

2. anyanyelvi prózamondás

3. népmesemondás

4. drámai monológ előadása

5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

 

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Megzenésített vers(ek):

  •  költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

 

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2022. március 4.

Az irodalmi vetélkedő pályamunkáit nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet március 20-ig a következő címre kell elküldeni:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Óbecse.

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető Dokumentumok menüből. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell a kmv.hivatalos@gmail.com címre, ugyanúgy március 20-ig!

Kérjük, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

Kérjük a körzeti vetélkedőt lebonyolító iskolákat, tanárokat értesítsék a körzeti időpontjáról és helyszínéről a KMV szervezőbizottságát a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail címen a lebonyolítás előtt minimum 2 héttel, továbbá kérjük, ügyeljenek a körzeti vetélkedőre felkért zsűri összetételére (a nemek, kor és foglalkozás arányosságára)!