IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

 

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

  1. vers
  2. novella
  3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
  4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
  5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak,  www.kmvon.org honlapon a letöltések menüpont alatt.

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

 1. anyanyelvi versmondás

 2. anyanyelvi prózamondás

 3. népmesemondás

 4. drámai monológ előadása

 5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Megzenésített vers(ek):

  •  költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2019. március 15. Az irodalmi vetélkedő pályamunkáit nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 1-ig a következő címre kell elküldeni:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Bečej.

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.org címről a letöltések menüpontból.

A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az kmv.hivatalos@gmail.com címre, ugyanúgy április 1-ig!

Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.