IRODALMI, BESZÉDMŰVÉSZETI ÉS MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:
1. vers
2. novella
3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)
4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)
5. humoreszk
6. slam poetry

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a hat ritkán gépelt oldalt (Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

Slam poetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el, és 3 perc áll rendelkezésre a szöveg előadására.

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak, a www.kmvon.net honlapon.
 
A beszédművészeti vetélkedő műfajai:
1. anyanyelvi versmondás
2. anyanyelvi prózamondás
3. népmesemondás
4. drámai monológ előadása
5-6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tíz percet.

Megzenésített vers(ek):
– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)
A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.
 
A körzeti versenyek lebonyolításának határideje 2018. március 31. A pályamunkákat nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 8-ig a következő címre kell elküldeni: Középiskolások Művészeti Vetélkedője, Nikola Tesla u. 38., 21220 Bečej. A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában letölthető a www.kmvon.net címről. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell az office@kmvon.net címre, ugyanúgy április 8-ig! Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.