Pályázat 2020

AZ LIII. KMV MŰFAJAI ÉS PÁLYÁZATAI

A döntő időpontja: 2020. április 24–26.

IRODALMI VETÉLKEDŐ

Az irodalmi vetélkedő műfajai, önálló alkotások:

1. vers

2. novella

3. publicisztika (interjú, riport, jegyzet, glossza)

4. értekező próza (kritika, tanulmány, esszé)

5. humoreszk

Az irodalmi alkotások terjedelme nem haladhatja meg a 13.000 karaktert szóközökkel együtt (a szövegek formázása: Times New Roman betűkészlet, 12 pontos betűméret, 1,5-ös sorköz).

A műfajok bővebb leírása, terjedelmi és formai követelményei a szabályzatban találhatóak.

 

BESZÉDMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ

A beszédművészeti vetélkedő műfajai:

1. anyanyelvi versmondás

2. anyanyelvi prózamondás

3. népmesemondás

4. drámai monológ előadása

5–6. a magyart nem anyanyelvként tanulók vers- és prózamondása

A versmondás hossza nem haladhatja meg az öt, a prózamondásé a nyolc, a drámai monológ és a népmesemondás hossza pedig a tízpercet.

 

MEGZENÉSÍTETT VERSEK VETÉLKEDŐJE

Megzenésített vers(ek):

– költői mű(vek) önálló megzenésítése (más is előadhatja, de a megzenésítést díjazzák)

A teljes produkció hossza nem haladhatja meg a tíz percet.

 

KÖRZETI VETÉLKEDŐK

Az irodalmi, a megzenésített versek és a beszédművészeti versenyek körzeti fordulóinak lebonyolítási határideje 2020. március 27. Az irodalmi vetélkedő pályamunkáit nyomtatott formában három példányban, valamint a körzeti versenyeken készült jegyzőkönyvet április 5-ig a következő címre kell elküldeni:

Középiskolások Művészeti Vetélkedője,Nikola Tesla u. 38., 21220 Óbecse.

A jegyzőkönyv mintája elektronikus formában megtalálható a Letölthető dokumentumok menüpont alatt. A döntőbe jutott munkákat és a jegyzőkönyveket e-mailben is továbbítani kell a kmv.hivatalos@gmail.com címre, ugyanúgy április 5-ig!

Javasoljuk, hogy a körzeti vetélkedőt lebonyolító szervező egy e-mailben mellékelje az adott körzet összes továbbjutott pályamunkáját.

Kérjük a körzeti vetélkedőt lebonyolító iskolákat, tanárokat értesítsék a körzeti időpontjáról és helyszínéről a KMV szervezőbizottságát a kmv.hivatalos@gmail.com e-mail címen a lebonyolítás előtt minimum 2 héttel, továbbá kérjük, ügyeljenek a körzeti vetélkedőre felkért zsűri összetételére (a nemek, kor és foglalkozás arányosságára)!

 

SLAM POETRY VETÉLKEDŐ

Slampoetry kategóriában a versenyzők csak saját szöveget mondhatnak el maximum 3 percben. Kelléket használni tilos (a mobiltelefon nem számít kelléknek).

Versenyezni még elő nem adott alkotással lehet. A jelentkezéshez a slam videofelvételét (vagy nem publikus linkjét) és a szöveg átiratát e-mailben kell elküldeni a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2020. március 27-ig.

Több mint 10 jelentkező esetén a szervezőbizottság által felkért slammerek a videofelvételek alapján előválogatást tartanak. Az előválogatást végző zsűri tagjai nem lehetnek azonosak a döntőre felkért zsűritagokkal.

 

SZÍN- ÉS FILMMŰVÉSZETI VETÉLKEDŐ (KSZFV)

A bemutatásra kerülő dráma legfeljebb 1 óra 15 perces, a kisfilm pedig 15 perces lehet.

A jelentkezési lap a Dokumentumok menüpont alatt elérhető.

Jelentkezési határidő: 2020. március 20.

Egy-egy filmes csapat/jelentkező legfeljebb három filmmel jelentkezhet.

A pályázatra benyújtott filmet, minden esetben kötelező CD-n vagy más adathordozón beküldeni szintén március 20-ig Wischer Boros Gabriella részére a Művelődési Ház címére: Fő tér 2., 24400 Zenta!

A részletekről érdeklődni W. Boros Gabriellánál lehet, a 024/812-603-as telefonszámon.

A Szín- és Filmművészeti Vetélkedő 2020. április 3-án és 4-énlesz Zentán.

 

NÉPZENEI ÉS NÉPTÁNCVETÉLKEDŐ

Műfajai:

1. népdaléneklés

– szólóének

– kisegyüttes

2. népzene

– hangszerszóló

– kisegyüttes

3. néptánc

– szólótánc

– csoporttánc

A jelentkezési lap a Dokumentumok menüpont alatt elérhető.

Jelentkezési határidő: 2020. március 15.

A részletekről érdeklődni Szabó Gabriellánál lehet a következő telefonszámon: 069/33-78-552.

A Középiskolások Népzenei és Néptáncvetélkedője március 27-én Temerinben lesz.

 

NÉPRAJZI PÁLYÁZAT

Témák:

1. Trianon emlékezete: írott és szóbeli történetek az impériumváltás(ok)ról   

2. Cécók, bálak, durindók: településem egykori paraszti táncélete  

3. Vidékem (néprajzi) értékei, kulturális öröksége (egy értéknek a tanulmány- vagy esszészerű bemutatása, amely még nem szerepel a Vajdasági Magyar Értéktárban, tájékozódni az ertektar.rs oldalon lehet)

4. Szabad téma

A munkában fel kell tüntetni a következőket:

– a tanuló neve, hányadik osztályba jár, telefonszáma, iskolája neve

– felhasznált irodalom

– adatközlők (név, foglalkozás, születési dátum és hely)

Segédanyag a pályamunkák elkészítéséhez Dokumentumok menüpont alatt található.

A műveket a következő e-mail címre várjuk: kmv.hivatalos@gmail.com (az e-mail tárgyaként kérjük megjelölni: KMV Néprajzi Pályázat) vagy postai úton a Posta utca 18., 24400 Zenta címre (a borítékra kérjük ráírni: KMV Néprajzi Pályázata); Bővebb felvilágosítás a www.kmvon.org oldalon található. A munkák beküldési határideje 2020. március 27.

 

KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT

Műfajok:

  1. rajz, grafika
  2. festészet
  3. szobrászat
  4. fotó
  5. egyéb vizuális kifejezési formák

Megjegyzés: a fényképeket kizárólag előhívott formában (minimum 15×20-as formátum) kell elküldeni. E-mailben, CD-n és egyéb elektronikus adathordozón érkező munkákat nem áll módunkban elfogadni.

A képzőművészeti vetélkedőn egy-egy versenyző műfajonként legfeljebb öt alkotással szerepelhet.

A munkákat Karácsonyi Gabriella részére kell elküldeni a Jovan Popović utca 1. (II. emelet 25. lakás), 21220 Óbecse címre 2020. március 20-ig. Karácsonyi Gabriella telefonszáma: +381637023466.

A pályamunkákhoz kerjük csatolni a következő adatokat:

– név, osztály

– iskola neve

– felkészítő tanár neve, ha van

A beérkezett képzőművészeti alkotásokat a pályázók a gálaműsor után átvehetik. Az  alkotásokat nem áll módunkban megőrizni és visszaküldeni.

 

PLAKÁTPÁLYÁZAT

A plakát kötelező szövege:

LIII. KMV – 2020

Népzenei és Néptáncvetélkedő: március 27., Temerin

Szín- és Filmművészeti Vetélkedő: április 3–4., Zenta

Beszédművészeti Vetélkedő, Megzenésített Versek Vetélkedője, SlamPoetry Vetélkedő: április 24., Óbecse

Irodalmi Vetélkedő: április 25., Óbecse

Gálaműsor és díjkiosztás: április 26., Óbecse

 

A számítógépen készített plakát formai követelményei:

– méret: 300×430 mm

– felbontás: 200-300 dpi

A plakátokat .pdf fájlkiterjesztésben várjuk.

Egy-egy versenyző legfeljebb három plakáttervvel jelentkezhet a pályázatra.

A plakátokat e-mailben várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre 2020. február 16-ig.

 

MŰFORDÍTÓI PÁLYÁZAT

Műfajok:

1. vers

2. novella

3. publicisztikai írás

4. szépirodalmi esszé

5. regényrészlet fordítása angol, német vagy szerb nyelvről magyarra

Még le nem fordított szövegekkel lehet pályázni.

Ajánlott szövegek a Dokumentumok menüpont alatt lesznek elérhetők 2020 január elejétől.

A szabadon választott szövegekhez a pályázónak mellékelnie kell az eredeti szöveget is, valamint meg kell jelölnie a forrást (szerző, cím, kiadó neve és a kiadás dátuma).

A pályamunkákat 2020. március 27-ig várjuk a Híd folyóirat szerkesztőségébe e-mailben a hid@forumliber.rs (Tárgy: KMV Műfordítói Pályázat) vagy postai úton a következő címre: A Híd folyóirat szerkesztősége – KMV Műfordítói Pályázat, Vojvoda Mišić u. 1., 21000 NoviSad.

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS PÁLYÁZATA - AZ MNT KÜLÖNDÍJA

Az MNT és a KMV közös pályázatának célja a tizenéves generáció anyanyelvünk iránt tanúsított kisebbségi érzésnek tompítása. A tanulók ezért kötött témában pályázhatnak publicisztikai műfajú szövegekkel. Téma: A hivatalos magyar nyelvhasználat és jogérvényesítés lehetőségei és korlátai Szerbiában.

A pályamunkákat 2020. március 27-ig várjuk a kmv.hivatalos@gmail.com címre.

 

MEGJEGYZÉSEK

Kérünk minden pályázót, intézményt a megadott terjedelmi- és időkeretek pontos betartására!

A KMV műfajaival, a műfajok terjedelmi és formai követelményeivel, pályázataival kapcsolatban bővebb információk találhatók a KMV versenyszabályzatában. A vetélkedővel kapcsolatos kérdéseket az kmv.hivatalos@gmail.com címre várjuk.

A jelentkezési lapok a Népzenei és Néptáncvetélkedőre és a Szín- és Filmművészeti Vetélkedőre, továbbá a döntőbe jutó diákok szállás- és étkezésigénylő lapja és a diákzsűri jelentkezési lapja online tölthető ki a Jelentkezési űrlapok almenüben.

Az 53. KMV tervezett időpontjai:

Beszédművészeti vetélkedő: 2020. április 24., 14–17 óra

Megzenésített versek vetélkedője: 2020. április 24., 17–18 óra

Slampoetry vetélkedő: 2020. április 24., 20–21 óra

Irodalmi vetélkedő: 2020. április 25., 9–18 óra

Gálaműsor és díjkiosztás: 2020. április 26., 9.30–12 óra

Az időpontok tájékoztató jellegűek, a csúszások és változások jogát a szervezők fenntartják!